consulting

— consulting —

Anpassad HR-rådgivning
Motiverade och välmående medarbetare är en förutsättning för att företaget ska nå sina affärsmål och bli framgångsrikt på lång sikt. Men det är lättare sagt än gjort. Chefsskapet idag ställer höga krav på att man i det dagliga arbetet kan hantera personalfrågor på ett korrekt sätt. Som chef kan det uppstå situationer som man tidigare inte hanterat, det kan kännas svårt och tidskrävande. Ibland kan man behöva ett "bollplank" för att få stöd och komma vidare.

Hur går det till rent praktiskt? Hur gör de som lyckas? Hur kan du leda och kommunicera med dina medarbetare för att nå bästa resultat i en förändringsprocess? Och hur mäter du effekten av insatserna? Kontakta mig så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa dig.

— tjänster —

Kvalificerad rådgivning inom HR-området
New Breeze erbjuder anpassad HR-rådgivning för chefer. Jag kan även stötta HR-avdelningar som behöver hjälp och avlastning då arbetsbelastningen av en eller annan anledning är särskilt hög. Det kan till exempel handla om punktinsatser, projektledning eller coaching alternativt handledning av HR- medarbetare.
Rådgivning erbjuds inom följande områden:
• Arbetsmiljö
• Arbetsinriktad rehabilitering
• Konflikt och mobbning
• Verksamhetsutveckling
• Friska arbetsplatser
• Övriga personal och ledarskapsfrågor

— kontakt —