coaching

— coaching —

Frågor och svar om coaching
Vad är coaching?
Coaching är en professionell tjänst. En klient har en coach för att få hjälp med att snabbare nå ett mål, lösa ett problem, genomföra en förändring, göra ett val eller öka insikterna om sig själv. Coaching handlar om att fokusera på dina möjligheter och sättet att nå positiva önskvärda resultat.
Hur går coaching till?
Ett coachingsamtal kan ske fysiskt, per telefon eller via mail. Mellan samtalen arbetar du med olika uppgifter/övningar/åtaganden som vi kommer fram till under coachsamtalen.
Vad gör en coach?
En coachs arbete går ut på att lyssna och ställa frågor, uppmuntra och stödja, ifrågasätta och utmana. Coachens mål är att hjälpa dig att se din egen situation i ett nytt perspektiv. En coach står vid din sida och uppmuntrar dig att våga tro på dig själv och det du vill förändra.
Hur långa är samtalen och hur ofta har man dem?
Samtalen är vanligen 30-60 minuter långa. Samtalen ligger med 2-3 veckors mellanrum, men det beror lite på frågeställningen och egna behov.
Hur många samtal har man?
Hur många samtal har man? En samtalsserie består ofta av 5-10 samtal men det varierar eftersom varje individ och varje situation är unik. Ibland räcker det med ett samtal, och ibland krävs ett 20-tal samtal. Det är dock viktigt att det finns ett uppföljnings- och återkopplingsinslag, vilket man missar om man har för få samtal.

— kontakt —