— passion för kunden —

Välkommen till ett litet företag med stor passion. Ett företag som alltid söker förbättring och utveckling och som prioriterar närhet och relation till kund. New Breeze erbjuder coaching och consulting för både privatpersoner och företag. Välkommen till New Breeze.

— New breeze —

COACHING & CONSULTING

OM FÖRETAGET

New Breeze är ett litet företag med stor passion. Sedan starten 2014 har New Breeze erbjudit individuell coaching och consulting till både privatpersoner och företag i Norra Skåne. Företaget har sitt säte i Osby.

STARK VÄRDEGRUND

New Breeze vilar på en stark värdegrund som präglas av långsiktighet, ärlighet och respekt. Värderingarna är vägledande i alla kundrelationer.

— Värderingar —

TROVÄRDIGHET

Jag värdesätter trovärdighet. Därför är ärlighet, kunskap och proffessionalitet grunden i allt jag gör.

LYHÖRDHET

I mitt arbete är lyssnandet det viktigaste verktyget. Varje samtal utgår från klienten och att vara lyhörd för klientens behov är A och O.

GODA RELATIONER

För mig är det viktigt med goda relationer till människor. Mitt arbete präglas därför av respekt, tillit och prestigelöshet.

— Kontakt —

Ett coachingsamtal kan ske fysiskt, per telefon eller via mail. Valet gör du själv. Vid första tillfället kommer vi överens om upplägg och tidsrymd. Välkommen att kontakta mig.